drustvo invalidov zagorje ob savi
 
 
 
 

DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE OB SAVI

 INFORMACIJE

O DRUŠTVU  
 

IZVRŠNI ODBOR

Zvonimir Poznič,  predsednik
Marko Zaletel, podpredsednik
Vozelj Aleksander, član 
Ocvirk Jože, član
Marija  Kreže,  član
Miroslav Gorišek,  član
Adler Mirko, član

NADZORNI  ODBOR  DI

Albin  Bajda,  predsednik
Viktor  Medija  podpredsednik
Roman Lazar,  član

SOCIALNA  KOMISIJA

Lucija Dolenc,  predsednica
Marija  Sijamhodžić,  članica
Angelca  Kastelic,  članica

Irena Češnovar, članica
Magda Klopčič
, članica

ČASTNO  RAZSODIŠČE

Alojz  Bergant  predsednik
Mirko Adler,  član
Peter Cajlinger,  član

POVERJENIKI

Milan  Lavrič
Marija  Bergant
Alojz  Bergant
Marija  Sijamhodžič
Jože  Ocvirk
Marija  Ocvirk
Aleksander Vozelj
Ladislav Kovač

VODJE SEKCIJ

Marjan Klančišar    - RIBIŠTVO
Roman Kajtna st.    - STRELSTVO
Branko Pagon          - NAMIZNI TENIS
Emilij Kos                  - KEGLANJE
Lucija Dolenc           - PIKADO
Albin Bajda              - ŠAH
Marko Zaletel          - SMUČANJE

MENTORICA ZA ROČNA DELA
Štefanija Gričnik

KLEKLANJE
Štefanija  Medvešek
ŠPORTNI REFERENT

Miroslav Gorišek

KLEPETALNICA
Marija Borštnar

KURATIVNA TELOVADBA
Ivica Skubic

ZBOROVODKINJA PEVSKEGA ZBORA

Terezija Kos