drustvo invalidov zagorje ob savi
 
 
 
 

DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE OB SAVI

 INFORMACIJE

O DRUŠTVU  
 
 

OBMOČJE DELOVANJA DRUŠTVA
 

Društvo invalidov Zagorje deluje na celotnem območju občine
Zagorje ob Savi z okolico. Vključuje sledeče krajevne skupnosti:

KS Jože Marn, KS Rudnik-Toplice, KS Franc Farčnik, KS Čemšenik, KS Izlake, KS Ravenska vas,
KS Podkum, KS Kisovec-Loke, KS Kotredež, KS Mlinše-Kolovrat, KS Senožeti Tirna, KS Šentgotard;