drustvo invalidov zagorje ob savi
 
 
 
 

DRUŠTVO INVALIDOV ZAGORJE OB SAVI

 INFORMACIJE

O DRUŠTVU  
VODSTVO DI

Predsednik:   Zvonimir Poznič 
 

 

Predsednik nadzornega odbora:  Albin Bajda


Tajnica:  Cesar Antonija


Predsednica socialne komisije: Lucija Dolenc

 


Telefon: (03) 5661 - 236
Fax: (03) 5661 - 236
WWW: http://www.drustvoinvalidov-zagorje.si
E-Mail: diz@slo-kabel.si

 

 

 


Podpredsednik:  Marko Zaletel
Knjigovodja:  Štefanija  Gričnik 

Športni referent:    Miroslav Gorišek

 

Predsednik častnega razsodišča: Alojz Bergant